© Copyright

© Copyright verklaring
- Het Copyright betreft alle foto's op deze site
- De foto's in welke vorm ze ook verschijnen zijn het exclusieve eigendom van Kees van Pelt (de maker)
- Elke gebruik van deze foto's is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van de maker
- Geen enkele foto mag worden opgeslagen op een electronisch of ander apparaat of worden verzonden in welke vorm  dan ook zonder schriftelijke toestemming van de maker.
- Geen enkele foto mag worden gekopieerd, veranderd, verkleind of bewerkt worden zonder schriftelijke toestemming van   de maker
- Geen enkele foto mag in zijn geheel of gedeeltelijk worden doorverkocht zonder schriftelijke toestemming van de maker
- Copyrights in welke vorm dan ook behoren toe aan de maker
- Kopen van een foto betekend geen overdracht van de Copyright rechten van de maker, maar enkel het gebruiksrecht
van de foto
- Alle rechten voorbehouden


Kees van Pelt© Copyright explanation
- The copyright is valid for all the photo's on this site.
- These images in any form they may appear are the sole and exclusive property of Kees van Pelt (the author).
- Any use whatsoever thereof is only with the sole and exclusive written permission of the author
- None of the images may be copied, altered, cropped, re-edited, without the written permission of the author
- These images may not be stored on any electronic or other storage device, nor transmitted in any form without the written permission of the author
- None of the images may be copied without written permission
- These images may not wholly or in part be resold, or sold in any form without the written permission of the author
- Copyright in all forms rests solely with the author
- Use or purchase of images does not imply any transfer of copyright from the author, but only represents a single use right
- All rights reserved


Kees van Pelt

 
Copyright © 2005 - 2020 Kees van Pelt.